Stupite u kontakt WHATSAPP +90 (552) 541 20 20
Telefon
Adrese Git İletişim Formu
0212 453 90 14 info@goptupbebek.com.tr Karta

Intrauterina inseminacija - IUI

Intra-materična oplodnja (vakcinacija-IUI)

Počevši od 2. ili 3. dana menstruacije, u trajanju od 1-3 sedmice,razvoj jajašca se prati povremenim ultrazvučnim pregledima, i čiji razvoj se ostvaruje oralnom upotrebom tableta kao što su ili injekcijama koje se daju pod kožu FSH ili HMG.

Kada se veličina kesa s jajašcima nazvanih folikula kreće oko 18-20 mm, daje se injekcija hCG-a da bi se omogućila ovulacija i otprilike 34-36 sati nakon što je suprug uzeo spermu u androloškoj laboratoriji koja perući prolazi kroz različite procese,gdje se vrši odabir dobro pokretnih spermatozoida, pacijentkinja se premješta I uz pomoć kanila daje se u maternicu žene u ambulantnim uvjetima.Za vakcinaciju se koristi svježi uzorak sperme.

Stopa trudnoće po ciklusu uz IUI postupak: 5-15%. Proba se dva ili najviše 3 puta. Nakon 3 neuspješne vakcinacije, pacijenti se upućuju na napredne metode liječenja, in vitro oplodnju. Vjerovatnoća uspješnog IUI-ja raste kako se ukupni broj inseminiranih pokretnih spermija povećava.

Najbolji rezultati se postižu kada ukupni broj pokretne sperme pređe prag od 10 miliona / ml. Uspjeh Intra materične oplodnje zavisi o pokretljivosti spermatozoida kao i broju spermatozoida. Ako je broj spermatozoida i pokreta vrlo nizak, šanse za postizanje trudnoće tretmanom vakcinacijom su vrlo male I ovim pacijentima treba se preporučiti in vitro oplodnja.

Za koga je pogodna terapija vakcinacijom (intra-materičnom oplodnjom)?

Da bi se mogla vršiti intra-materična oplodnja,potrebno je da su rezerve jajnika žene normalne, kanali prohodni i potrebna je zdrava maternica. Kod muškaraca, broj spermatozoida, kretanje i struktura trebaju biti u normalnim vrijednostima. Može se primijeniti i na žene s problemima ovulacije. Terapija intra-materičnom oplodnjom možda nije prikladna opcija kod parova koji imaju ozbiljne prepreke za ostajanje žene u drugom stanju.

Kome se ne preporučuje vakcinacija?

Kod žena kod kojih je uznapredovala ednometrioza sa neprohodna oba kanala, smanjene rezerve jajnika, oslabljeni jajnici kod žena u poodmakloj dobi, u braku su dugi niz godina, vakcinacija nije pogodana za žene koje ne mogu biti trudne.
Ako je kod muškaraca broj, kretanje i struktura spermatozoida, vrlo niža od normalnog, uspjeh je nizak. Vakcinacija se ne preporučuje ako je ukupan broj napredne pokretne sperme manji od 5 miliona prema SSI kriterijumima. Pored toga, ako liječenje dva do tri puta najviše bude bezuspješno, ovaj tretman se ponovo ne preporučuje.

Intra-materična oplodnja (vakcinacija)

Počevši od 2. ili 3. dana menstruacije, u trajanju od 1-3 sedmice,razvoj jajašca se prati povremenim ultrazvučnim pregledima, i čiji razvoj se ostvaruje oralnom upotrebom tableta kao što su ili injekcijama koje se daju pod kožu FSH ili HMG..

Kada se veličina kesa s jajašcima nazvanih folikula kreće oko 18-20 mm, daje se injekcija hCG-a da bi se omogućila ovulacija i otprilike 34-36 sati nakon što je suprug uzeo spermu u androloškoj laboratoriji koja perući prolazi kroz različite procese,gdje se vrši odabir dobro pokretnih spermatozoida, pacijentkinja se premješta I uz pomoć kanila daje se u maternicu žene u ambulantnim uvjetima.

Za vakcinaciju se koristi svježi uzorak sperme. Stopa trudnoće po ciklusu uz IUI postupak: 5-15%. Proba se dva ili najviše 3 puta. Nakon 3 neuspješne vakcinacije, pacijenti se upućuju na napredne metode liječenja, in vitro oplodnju. Vjerovatnoća uspješnog IUI-ja raste kako se ukupni broj inseminiranih pokretnih spermija povećava. Najbolji rezultati se postižu kada ukupni broj pokretne sperme pređe prag od 10 miliona / ml. Uspjeh Intra materične oplodnje zavisi o pokretljivosti spermatozoida kao i broju spermatozoida. Ako je broj spermatozoida i pokreta vrlo nizak, šanse za postizanje trudnoće tretmanom vakcinacijom su vrlo male I ovim pacijentima treba se preporučiti in vitro oplodnja.

Za koga je pogodna terapija vakcinacijom?

Da bi se mogla vršiti intra-materična oplodnja,potrebno je da su rezerve jajnika žene normalne, kanali prohodni i potrebna je zdrava maternica. Kod muškaraca, broj spermatozoida, kretanje i struktura trebaju biti u normalnim vrijednostima. Može se primijeniti i na žene s problemima ovulacije. Terapija intra-materičnom oplodnjom možda nije prikladna opcija kod parova koji imaju ozbiljne prepreke za ostajanje žene u drugom stanju.

Kome se ne preporučuje vakcinacija?

Kod žena kod kojih je uznapredovala ednometrioza sa neprohodna oba kanala, smanjene rezerve jajnika, oslabljeni jajnici kod žena u poodmakloj dobi, u braku su dugi niz godina, vakcinacija nije pogodana za žene koje ne mogu biti trudne. Ako je kod muškaraca broj, kretanje i struktura spermatozoida, vrlo niža od normalnog, uspjeh je nizak. Vakcinacija se ne preporučuje ako je ukupan broj napredne pokretne sperme manji od 5 miliona prema SSI kriterijumima. Pored toga, ako liječenje dva do tri puta najviše bude bezuspješno, ovaj tretman se ponovo ne preporučuje.