İletişime Geçin WHATSAPP +90 (552) 541 20 20
Telefon
Adrese Git İletişim Formu
0212 453 90 14 info@goptupbebek.com.tr Harita

Tüp Bebek Hemşiresi

Tüp Bebek Tedavisinde Hemşirenin Rolü

Bilindiği gibi infertilite bir hastalık değil, sağlık sorunudur. Bu nedenle infertilite hemşiresi, infertil hastada öncelikli olarak, yaşamı tehdit eden sağlık sorunları ile değil de içinde bulundukları psikososyal durumla baş etmelerinde ihtiyaçları olan istek, güç ve bilgiyi kazandırmakla uğraşır.

İnfertil çiftler için hemşire aile olabilme düşlerinin bir bağlantısıdır. Tedavi süreci içinde çiftlerin iletişim kuracağı temel sağlık personeli hemşirelerdir ve tedavinin çeşitli aşamalarında koordinasyonu ve çiftin tedaviye olan bağlılıklarının sağlanmasında önemli rolleri vardır.

İnfertilite alanında çalışan hemşireler çiftlerin başvurduğu andan itibaren tanı, tedavi ve izlem aşamalarının tümünde uygulayıcı/klinisyen rollerini gerçekleştirirler. Hemşireler bu rolleri ile tıbbi bilgileri doğrultusunda çiftlerin gereksinimlerini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirerek sorunları saptar, bakım uygulamalarına karar verir, planlayıp uygular ve bakımın sonucunu yönetim becerisini kullanarak değerlendirir.

Multidisipliner bir yaklaşım olan tedavide, ekip ve hastanın doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlamak, ayrıca tedavi sonuçlarıyla ilgili kayıtların tutulması da hemşirenin görevidir. Bunların kombinasyonu, tedavinin aşamasına göre genişler ya da daralır. Hemşirenin rol alacağı bu aşamalar; bilgi verme, bilimsel danışmanlık, ön görüşmede tedavi siklusunun planlanması, siklusun takibinde destek ve bilgilendirme, oositlerin alınması, embriyo transferi, siklusun sonucunda gebelik testinin yapılması ve sonucun çift ile paylaşılması ile tamamlanır.

İnfertilite varlığı, infertilite tanı ve tedavisi sırasında yaşanılan deneyimler ve hepsinden daha yoğun olarak da gebelik ile sonuçlansın veya sonuçlanmasın tedavinin sonucu durumsal kriz yaratan faktörlerdir. İnfertilite hemşiresi tedavinin her aşamasında krizi önleme ve bireylerin krizleriyle baş etmelerinde gerekli yardımı sağlama konusunda da bilgili ve donanımlıdır.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Tüp Bebek Bölümü Hemşirelik Hizmetleri bünyesinde; alanında bilgili ve deyimli, güler yüzlü, hastalarıyla olumlu iletişimler kuran, planlı, süreçleri bilen hemşirelerimizle hastalarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz.